Cevni razvodi in zaporni elementi

dobavljivi s prirobnico ali z varilnimi nastavki.
Ventil je namenjen za osamitev pretokov in tudi za regulacijo pretoka medija. Osnovni princip ventila je pravokotni odmik pladnja glede na sedež ventila, kar pomeni, da se ventil odpira/zapira sorazmerno s premikom vretena in ima zaradi tega tudi dobre karakteristike za regulacijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ravni zaporni ventili
visokotlačni ventili
nepovratni-odbojni ventili
čistilci (lovilci) nesnage
krogelni ventili
visokotlačni ventili